Home

2023, 17 februari om 14:30 uur
CAPACITEITSTARIEF

Welkom in het nieuwe werkjaar !Iedereen een goede gezondheid gewenst.Ook onze computers zijn nu gezond na onze sessie van december waarvan U hierbij enkele foto’s kunt vinden. Het onderwerp heeft nogal wat voorbereiding en nazicht vereist, omdat we het gaan hebben over het zeer actuele CAPACITEITSTARIEF voor onze electriciteitsrekeningen. Hier aansluitend zal Kris tips geven om dit beheersbaar te houden middels programma’s op onze smartphones om toestellen een tijdsslot te geven Na de uiteenzetting is er gelegenheid in het cafetaria om verdere vragen en probleempjes onder elkaar te bespreken en op te lossen. Al onze activiteiten gaan door in De Garve,…

2022, 16 december om 14:30 uur
Winteropkuis PC
Opkuisen Smartphone
Workshop-Electronisch uw energie onder controle houden.

Het is geleden van voor de pandemie: we gaan nu onze computer onderhouden. Dit zal ons toelaten om oudere programma’s of nooit gebruikte programma’s eventueel te verwijderen. Ook kan gekeken worden hoe het staat met de updates van de Windows versies. WORKSHOP ENERGIE Kris toont U met praktische tips en oplossingen hoe je alle electrische toestellen en verbruikers onder controle kan houden via uw Smartphone En aangezien dit bijna het einde van het werkjaar er is, mag het wat losser. Terwijl we de computers laten werken en zichzelf op kuisen en/of meewerken aan de workshop met Kris, vergasten wij jullie…